Hot Lotto Pravila

Da biste igrali Hot Lotto USA (Hot Lotto USA), morate odabrati bilo kojih 5 brojeva od cifara od 1 do 39 kao i dodatni hot ball broj od 1 do 19. Ukoliko se svih šest brojeva na listiću poklope sa onima koji budu izvučeni, onda vlasnik listića dobija džekpot. Hot Lotto USA ima početni džekpot od 1 miliona dolara, a ova cifra se prenosi na sledeće izvlačenje, u slučaju da u toj nedelji nije izvučen džekpot.